Fesih - çalışanlar için ipuçları

İşten çıkarıldınız ve şimdi ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Almanya'da her yıl binlerce insan işten çıkarılıyor ve yeni bir iş bulma ve haksız işten çıkarılmaya karşı kendilerini savunma zorluğuyla karşı karşıya kalıyor.

Fesih bildirimi alındı - hemen ne yapmam gerekiyor?

Bir avukattan tavsiye alın

Bir feshi kabul etmeye karar vermeden önce, en azından yasal tavsiye almalısınız. Çünkü çoğu zaman, fesihler etkili bile değildir.

İşten çıkarıldıysanız, hızlı hareket etmelisiniz, çünkü işten çıkarılmaya karşı koruma davası alındıktan sonraki üç hafta içinde açılmalıdır - aksi takdirde işten çıkarma yürürlüğe girer ve "yapılacak başka bir şey yoktur".

Derhal Federal İş Bulma Kurumuna rapor verin

Fesih bildirimini alır almaz Federal İş Ajansı'na şahsen başvurmanız gerekir. Bununla birlikte, işvereninizin işinize son verme niyetinde olduğunu öğrenir öğrenmez de Federal İş Ajansı'na başvurmalısınız.

Fesih bildiriminizi alır almaz, işsizlik ödeneklerinin bloke edilmesini önlemek için iş bulma kurumuna bildirimde bulunmak için yalnızca 3 gününüz vardır.

Fesih nedeni yasal olarak geçerli mi?

Fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır. Sözlü fesihler geçersizdir. Ayrıca bir gerekçe de olmalıdır. İşvereninize iş akdinizi feshetme hakkı veren hususlar, feshin bildirimli veya bildirimsiz olmasına ve İşten Çıkarılmaya Karşı Koruma Yasasının geçerli olup olmamasına bağlıdır.

Bildirimsiz fesih ile bildirimli fesih arasındaki fark nedir?

Bildirimsiz fesih (olağanüstü fesih olarak da adlandırılır) iş ilişkisini derhal geçerli olmak üzere sona erdirir. Ancak bunun için önemli bir neden olması gerekir. Aksi takdirde fesih geçersizdir. Bildirimli ve haklı nedenle fesih durumunda, işvereniniz ihbar süresine uymak zorundadır. İhbar sürenizin uzunluğu iş sözleşmenizde, iş ilişkinize uygulanabilir bir toplu sözleşmede veya yasada belirtilmiştir.  

Feshe karşı (ihbarsız veya ihbarlı) ne yapabilirim?

Bir dava açarak işten çıkarmanın etkinliğinin (yani işvereninizin sizi işten çıkarmakta haklı olup olmadığı ve iş ilişkisinin sona erip ermediği) iş mahkemesi tarafından incelenmesini sağlayabilirsiniz.

Bildirimsiz fesih durumunda, önemli nedenlerin olup olmadığına bağlıdır. İşveren bu sebepleri uygun şekilde kanıtlamalıdır.

Olağan (zamanında) bir işten çıkarma durumunda mahkeme, işvereninizin kişisel, davranışsal veya operasyonel nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olup olmadığını inceler. Ancak bunun için İşten Çıkarılmaya Karşı Koruma Yasası'nın uygulanabilir olması ön koşuldur. Eğer bu yasa geçerli değilse, iş mahkemesi işvereninizin keyfi ya da kötü niyetle bildirim yapıp yapmadığını inceler.

Haksız işten çıkarma davası nedir?

İşten çıkarılmaya karşı koruma davasında, iş mahkemesi işten çıkarmanın etkili olup olmadığını ve iş ilişkisini sona erdirip erdirmediğini inceler. Bunun için işten çıkarmanın kişisel, davranışsal ya da operasyonel nedenlerle gerekçelendirilmiş olması gerekir.

Ancak ön koşul, İşten Çıkarılmaya Karşı Koruma Yasasının uygulanabilir olmasıdır. İşvereniniz için altı aydan uzun süredir çalışıyor olmanız ve ondan fazla düzenli çalışanınızın olması gerekmektedir.

İşten Çıkarılmaya Karşı Koruma Yasası uygulanamazsa veya bildirim yapılmadan işten çıkarıldıysam ne yapmalıyım?

İşten Çıkarılmaya Karşı Koruma Yasası uygulanamaz olsa bile, işten çıkarmanın etkinliğini gözden geçirebilir ve iş mahkemesine şikayette bulunabilirsiniz. Bu tür fesihler için etkinlik gereklilikleri, İşten Çıkarılmaya Karşı Koruma Yasasının geçerli olduğu durumlarda olduğu kadar yüksek değildir.

Ayrıca, bir şikayette bulunarak iş mahkemesinin bildirim yapılmaksızın haklı olarak işten çıkarılıp çıkarılmadığınızı kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.

İşten çıkarılmaya karşı koruma davası ne zaman açılmalıdır?

Şikayet, işten çıkarma kararının alınmasından itibaren 3 hafta içinde iş mahkemesine yapılmalıdır. Bu sürenin dolması halinde işten çıkarma yürürlüğe girebilir. Ancak o zaman bile, bazı istisnai durumlarda, son tarihe uymanız için size yardımcı olmaya çalışabilirim. Lütfen benimle iletişime geçin.

Dava açmanın alternatifleri var mı?

Evet, dava açmanın bir alternatifi de işvereninizle mahkeme dışı bir anlaşmaya varmaktır. Örneğin, işvereniniz iş ilişkisini sona erdirmek istiyorsa ve henüz bir fesih bildirimi yapılmamışsa, iş ilişkisinin sona erdirilmesine ilişkin koşullar fesih sözleşmesi olarak adlandırılan bir sözleşmede düzenlenebilir.

Fesih bildirimini zaten aldıysanız, işverenle uzlaşma anlaşması olarak adlandırılan bir anlaşma yapabilirsiniz.

Bir fesih veya sulh sözleşmesinde size kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceğini ve ne kadar ödeneceğini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, örneğin izin, kalan izin ve referanslar konusunda hükümler getirilebilir, böylece başka anlaşmazlıklar önlenebilir.

Süper bir referans alma hakkım var mı?

Senin bir olumlu referans için. Bu belgeyi hızlı bir şekilde hazırlatmalısınız. Birçok referans da hatalıdır veya referansınızın sizi kötü bir duruma düşürdüğünü hemen göstermeyen gizli referanslar içerir. Bir referans her zaman bir avukat tarafından kontrol edilmelidir. Bunu sizin için ben de talep edebilirim.

Süper bir referans alma hakkım var mı?

İşten çıkarmalar karmaşık konulardır. Ya "işinizi geri istersiniz" ya da sosyal güvenlik yasası kapsamında dezavantajlardan kaçınmanız ve mümkünse işvereninizle kıdem tazminatı vb. konularda bir anlaşmaya varmanız gerekir.

Öncelikle yasal durumu kontrol ederek size yardımcı oluyorum. Daha sonra size başarı şansınız, yani haklı veya haksız olarak işten çıkarılıp çıkarılmadığınız konusunda yetkin ve güvenilir bir değerlendirme yapacağım. Ayrıca sizinle hedeflerinizi de tartışıyorum.

Amacınız mahkeme dışı bir anlaşma ise, işvereninizle iş ilişkisinin sona erdirilmesi koşullarını (örneğin kıdem tazminatı, referans) müzakere edeceğim.

Bununla birlikte, sizin adınıza haksız işten çıkarılma davası da açacağım ve mahkemede menfaatlerinizi temsil etmekten mutluluk duyacağım.

Bıktınız mı? Zorbalığa mı maruz kalıyorsunuz? Zaten birkaç kez uyarıldınız mı? İstifa etmek mi istiyorsunuz?

İstifa - aklınızda bulundurmanız gerekenler:

Spontane bir karar sizin için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kariyer nedenleriyle istifa etmek isteseniz bile, yine de istifanızı dikkatlice planlamalısınız. Bir avukatla tüm artıları ve eksileri dikkatlice tartmanız tavsiye edilir.

Beni arayın ve sizi iş bulma kurumunda bir engelleme dönemi ile tehdit etmeden sizinle birlikte bir strateji geliştirmeye çalışacağım.

İyimserliğinizi koruyun ve cesaretiniz kırılmasın: Bir kapının kapandığı yerde, genellikle bir başkası hızla açılır.