Bazı durumlarda, okumayı daha rahat hale getirmek için cinsiyete özgü terimleri atladık. Kişisel isimleri, kadın veya interseks bireyleri aşağılamadan veya onlara karşı ayrımcılık yapmadan kasıtlı olarak eril formda kullanıyoruz. Bu web sitesindeki tüm bilgi ve hizmetler tüm insanlar için eşit derecede geçerlidir.